EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy IROP k 10.1.2022

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2022 k 10.1.2022 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro MAS, ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).


 

IROP 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​
 

IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​
 

IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​

IROP 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​

IROP 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​
 

IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

IROP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

IROP 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

 

IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.