EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 21.9.2021

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2021 z 21.9.2021 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Inovační vouchery VI. výzva 15.7.2020 - 31.12.2022 150 mil. Kč
Poradenství II. výzva 1.3.2021 - 31.12.2021 130 mil .Kč
ICT a sdílené služby - Digitální podnik V. Výzva 15.9.2021 - 15.11.2021 300 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

INOVAČNÍ VOUCHERY

Inovační vouchery - výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 15.7.2020 (8:00) – 31.12.2022 (23:59)
Alokace výzvy:  150 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory: 50 %, 75 % nebo 85 %
Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč na projekt

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

PORADENSTVÍ

Výzva II, průběžná

Příjem žádostí: 1. 3. 2021 (14:00) – 31. 12. 2021 (15:59:59)
Alokace výzvy: 130 mil. Kč
Aktivity a výdaje:

nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů nebo budou zacílené na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků
nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů nebo budou zacílené na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Vhodní žadatelé: malé a střední podniky (MSP).
Míra podpory: max. 50 % celkových způsobilých výdajů.
Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

PRIORITA 4: INTERNET A ICT

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Digitální podnik, Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 15.9.2021 (9:00) - 15.11.2021 (23:59)
Alokace výzvy: 300 mil. Kč
Aktivity a výdaje: nevýrobní technologie, logistické a skladové technologie, kybernetická bezpečnost, vnitropodniková konektivita a další
služby poradců a expertů, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, a další
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední podniky
Výše podpory: dotace min. 500 tis. Kč, max. 30 mil. Kč na projekt