EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 2. 5. 2018

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2018 z 11. 1. 2018 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
ICT a sdílené služby IV. Výzva 02/2018 - 06/2018 2000 mil. Kč
Smart Grids II. Výzva IV. 03/2018 - 10/2018 500 mil. Kč
Úspory energie - energeticky efektivní budovy II. Výzva 03/2018 - 12/2018 100 mil. Kč
Poradenství - služby pro MSP I. Výzva 04/2018 - 07/2018 50 mil. Kč
Školicí střediska III. Výzva 2Q 2018 - 3Q 2018 150 mil. Kč
Úspory energie v SZT III. Výzva 04/2018 - 10/2018 1000 mil. Kč
Obnovitelné zdroje energie IV. Výzva 05/2018 - 09/2018 400 mil. Kč
Spolupráce - Klastry V. Výzva 05/2018 - 09/2018 300 mil. Kč
Partnerství znalostního trasferu IV. Výzva 05/2018 - 09/2018 200 mil. Kč
Úspory energie IV. Výzva 07/2018 - 12/2018 4000 mil. Kč
ICT a sdílené služby V. Výzva 09/2018 - 01/2019 2000 mil. Kč
Proof of Concept II. Výzva 11/2018 - 03/2019 200 mil. Kč
Inovační vouchery IV. Výzva 01/2019 - 06/2020 30 mil. Kč
Avízo výzvy ve vazbě na vyjednávání s Evropskou komisí
Inovace V. Výzva 06/2018 - 10/2018 1000 mil. Kč
Aplikace - bez účinné spolupráce  VI. Výzva 06/2018 - 09/2018 500 mil. Kč
Aplikace - s účinnou spoluprací VI. Výzva 06/2018 - 09/2018 500 mil. Kč
Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva 09/2018 - 12/2018 300 mil. Kč
Vysokorychlostní internet II. Výzva Bude upřesněno 2 450 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

INOVACE

Ochrana práv průmyslového vlastnictví - Výzva VI

Zaměření: zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí (vynálezy, patenty, ochranné známky, užitné vzory, průmyslové vzory).
Žadatelé: malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy.
Podpora: dotace, min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč.
Míra podpory: 50 %.
Příjem žádostí: od 3. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Alokace: 50 mil. Kč.
Stav žádostí: k 20. 4. 2018 podáno 9 žádostí o 4 mil. Kč

INOVAČNÍ VOUCHERY

Výzva III

Zaměření: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovacíod organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben.
Žadatelé: malé a střední podniky.
Podpora: dotace, min. 50 tis. Kč, max. 300 tis. Kč.
Míra podpory: 75 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 15. 1. 2018 do 31. 12. 2018, možnost uzavření příjmu při dosažení objemu žádostí 200 mil. Kč.​
Alokace: 100 mil. Kč.
Omezení: max. 3 žádosti na jedno IČ žadatele.
Stav žádostí: k 20. 4. 2018 podáno 42 žádostí o 9,5 mil. Kč

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

SMART GRIDS II. - přenosová síť

Výzva IV.

Zaměření: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů.
Žadatelé: podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy).
Podpora: dotace, min. 10 mil. Kč, max. 500 mil. Kč.
Míra podpory: max. 40 %.
Příjem žádostí: od 3. 4. 2018 do 28. 12. 2018.
Alokace: 500 mil. Kč.

PRIORITA 4: INTERNET A ICT

V prioritní ose 4 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.