EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
23.03.2020

MIMOŘÁDNÁ PODPORA FIREM ZASAŽENÝCH EPIDEMIÍ KORONAVIRU

Přinášíme přehled mimořádných podpor firmám zasažených současnou epidemií koronaviru a souvisejícími problémy. Firmy mohou čerpat podporu na náhrady mzdy při omezení svého provozu, na pořízení technologií nebo materiálu pro výrobu zdravotnických prostředků nebo zavedení rychlých řešení pro boj s epidemií. Aktualizováno: 1.9.2020.


MPSV Antivirus: kompenzace náhrad mezd

MPSV vyhlásilo program ochrany zaměstnanosti. Program kompenzuje prostřednictvím ÚP ČR postiženým firmám mzdové náklady formou příspěvku na vyplácenou náhradu mezd. 

Příjem žádostí: od 6.4.2020.
Alokace výzvy: cca 30 mld. Kč, k 24.8. vyčerpáno cca 17,3 mld. Kč (režim A, B).
Aktivity a výdaje: náhrada hrubé mzdy zaměstnance (včetně zdrav. a soc. pojištění hrazené zaměstnavatelem) za období od 12.3.2020 do 31.8.2020 (režim A, B),
odpuštění soc. pojištění zaměstnavatele s max. 50 zaměstnanci za období od 1.6.2020 do 31.8.2020 (režim C) - zachování 90 % prac. míst, pokles objemu mezd max. 10 %.
Vhodní žadatelé: podniky.
Míra a výše podpory: A (karanténa resp. omezení provozu): 80 % náhrady mzdy vč. odvodů (ve výši 60 % resp. 100 % prům. mzdy), max. 39 000,- Kč (březen až říjen 2020).
B (hosp. potíže zaměstnavatele - výpadek pracovníků, surovin či poptávky): 60 % náhrady mzdy vč. odvodů (ve výši 60-100 % prům. mzdy), max. 29 000,- Kč (březen až říjen 2020).
C: 24,8 % z hrubé mzdy (červen až srpen 2020).

 

ČMZRB COVID I: bezúročný úvěr pro podnikatele

Podpůrný nástroj k provoznímu financování firem, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Doba splatnosti je 2 roky s odkladem splátek 1 rok.

Příjem žádostí: od 16.3.2020, pozastaven k 20.3.2020, 8:00 (3 200 žádostí za cca 10 mld. Kč).
Alokace výzvy: 5 mld. Kč.
Aktivity a výdaje: drobný hmotný a nehmotný majetek,
financování zásob,
provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky.
Míra podpory: 90 % způsobilých výdajů.
Výše úvěru: 500 tis. Kč - 15 mil. Kč.

 

ČMZRB COVID II: záruky pro podnikatele 

Program MPO a ČMZRB poskytující podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank a příspěvky na úhradu úroků, doba ručení až 3 roky. Doba splatnosti úvěru je 2 roky s odkladem splátek 1 rok. Do programu zapojeny např. KB, ČSOB, Česká spořitelna, Raiffesseinbank, UniCredit Bank, Oberbank, Moneta Money Bank a Sberbank.

Příjem žádostí: 1. kolo (1,5 + 3,5 mld. Kč) od 2.4.2020 do 3.4.2020 23:59, podáno 5 900 žádostí o úvěry 19 mld. Kč,
Alokace výzvy: 5 mld. Kč = 6 tis. projektů s úvěry cca 20 mld. Kč.
Aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky a OSVČ mimo území hl. m. Prahy.
Míra podpory: ručení do výše 80 % komerčního úvěru,
až 1 mil. Kč (max 30 %) příspěvek na úhradu úroků (de minimis).
Výše úvěru: až 15 mil. Kč.

 

ČMZRB COVID III: záruky pro podnikatele 

Program MPO a ČMZRB poskytující podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank. V programu nabízí úvěry 20 komerčních bank. Záruka musí být sjednána do 31.12.2020, splatnost nejdříve 1.1.2021, ukončení programu 30.6.2024. 

Příjem žádostí: od 18.5.2020 do 31.12.2020 nebo do vyčerpání alokace.
Alokace výzvy: 150 mld. Kč = cca 150 tis. projektů s úvěry cca 500 mld. Kč, k 23.8. podáno 3,5 tis. žádostí o 21,8 mld. Kč.
Aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby, předfinancování pohledávek apod.).
Vhodní žadatelé: podniky do 500 zaměstnanců včetně území hl. m. Prahy.
Míra podpory: ručení do výše 90 % komerčního úvěru, resp. do výše 80 % u podniků nad 250 zaměstnanců..
Výše úvěru: až 50 mil. Kč, jistina max. 200 % ročních mzdových nákladů (superhrubá mzda) a max. 25 % ročního obratu (2019).

 

MPO COVID - Nájemné: podpora uzavřeným provozovnám

Příjem žádostí: od 26.6.2020 do 30.9.2020.
Alokace výzvy: 5 mld. Kč, k 17.8. 10,5 tis. žádostí o 1,5 md. Kč.
Aktivity a výdaje: finanční podpora pro provozovny v nájmu uzavřené v důsledku mimořádných opatření s rozložením nájemného:
pronajímatel povinně poskytne slevu 30 %,
nájemce uhradí 50 % (soukromý pronajímatel), resp. 80 % (veřejný pronajímatel).
Vhodní žadatelé: podniky a OSVČ.
Míra podpory: soukromý pronajímatel: 50 % nájemného před slevou (za období 1.4.-30.6.2020),
veřejný pronajímatel: 80 % nájemného před slevou (dtto).
Výše úvěru: max. 10 mil. Kč.

 

COVID - Ubytování: podpora ubytovacím zařízením

Ministerstvo pro místní rozvoj přispěje hotelům, motelům, penzionům, kempům a chatovým osadám  částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musely být provozovny na základě vládního usnesení uzavřené. Výzva s 3,3 mld. Kč by podle MMR měla být vyhlášena v září, program aktuálně schválen EK.

 

COVID Lázně: lázeňské vouchery

Evropská komise 11.8. notifikovala dotační program zaměřený na lázeňské vouchery - navýšení celkové částky na 1 mld. Kč = 250 tis. voucherů. Čerpání voucherů pokračuje, dosud uplatněno 30 tis. voucherů = 120 mil. Kč = 180 tis. nocí strávených v lázních.

 

COVID-KULTURA: podpora podnikatelů v kulturní sféře

Program na zmírnění negativních dopadů vládních opatření proti šíření koronaviru na podnikatele v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v ČR a přispění ke stabilizaci a oživení tohoto sektoru.

Příjem žádostí: od 18.8.2020 do 18.9.2020.
Alokace výzvy: 900 mil. Kč, k 22.8. 13 žádostí o 13,6 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: podpora na marně vynaložené výdaje (vzniklé mezi 1.10.2019 a 17.5.2020) na organizaci kutlurních akcí, které se měly konat od 10.3. do 31.8.2020 a byly přesunuty nebo zrušeny.
Vhodní žadatelé: podnikatelé v oblasti kultury.
Míra podpory: max. 50 %.
Výše podpory: max. 5 mil. Kč.

 

Brownfield fond OP PIK

MPO ve spolupráci s ČMZRB investiční, a.s., připravuje nový finanční nástroj pro malé a střední podniky na Ostravsku. Spuštění podpory se očekává v první polovině příštího roku. Z OP PIK bylo v rámci kapitoly integrovaných územních investic (ITI) Ostravska pro Fond fondů vyčleněno 497 250 000 Kč. 

 

EGAP COVID PLUS: záruky pro exportéry

Program poskytující exportérům záruky za úvěry ve výši 5 mil. Kč až 2 mld. Kč na provozní náklady, pracovní kapitál a inovace výroby. Podnik musí mít min. 250 zaměstnanců, podíl z exportu min. 20 % tržeb (2019), úvěr může být max. 25 % ročních tržeb (2019).

 

ČMZRB COVID Praha: záruky pro podnikatele v Praze

Obdobu COVID II pro podnikatele v Praze připravilo Hlavní město Praha a ČMZRB.

Příjem žádostí: od 21.4.2020 8:00 do 21.4.2020 8:09 (363 žádostí převážně z oboru služeb o úvěry za 1,8 mld. Kč).
Alokace výzvy: 600 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky a OSVČ na území hl. m. Prahy.
Míra podpory: ručení do výše 80 % komerčního úvěru,
až 1 mil. Kč (max 30 %) příspěvek na úhradu úroků (de minimis).
Výše úvěru: až 15 mil. Kč.

 

OP PIK, Technologie COVID-19: nákup strojů a zařízení pro zdravotnické prostředky

MPO vyhlásilo mimořádnou výzvu v programu Technologie na nákup strojů a zařízení pro výrobu zdravotnických prostředků. Hodnocení žádostí bude zjednodušené. Realizace projektu musí proběhnout do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí. Výzva umožňuje zjednodušený výběr dodavateů.

Příjem žádostí: od 4.5.2020 do 5.6.2020.
Alokace výzvy: 300 mil. Kč, možnost navýšení alokace.
Aktivity a výdaje: technologická zařízení a vybavení (včetně SW a rozšíření nebo úpravy stávajících linek) na výrobu stanovených zdravotnických a osobních ochranných prostředků pro zpomalení šíření epidemie nebo likvidaci infekčního odpadu,
seznam podporovaných výrobků,
způsobilost výdajů zpětně od 1.2.2020 (u výdajů nad 2 mil. Kč nutnost výběrového řízení)..
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky vč. OSVČ i bez historie, mimo úzení hl. m. Prahy.
Míra podpory: 50 %.
Výše podpory: 250 tis. Kč - 2 mil. Kč (žadatelé bez historie podnikání)
2 mil. Kč - 20 mil. Kč (žadatelé s více jak dvouletou historií podnikání).

 

IT technologie firmám

MPO připravuje program na podporu IT vybavení firem (práce z domova, vzdálená komunikace, IT systémy, telekomunikace, SW a HW, IT řešení včetně zabezpečení, připojení a služeb). Podrobnosti k programu očekáváme začátkem května.

 

Digitální transformace firem

MPO připravuje program na podporu zavádění moderních digitáílních a IT systémů ve firmách (robotizace, automatizace, umělá inteligence, Průmysl 4.0, snížení administrativní zátěže, řešení efektivnější organizace výroby a služeb). Podrobnosti k programu očekáváme začátkem května.

 

OP PIK, Inovační vouchery COVID-19: expertní služby pro boj s infekcí

MPO vyhlásilo mimořádnou výzvu v programu Inovační vouchery na podporu nákupu služeb od výzkumné sféry (výzkumné organizace nebo akreditované laboratoře).

Příjem žádostí: od 17.4.2020 do 31.12.2020.
Alokace výzvy: 50 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací pro boj s COVID-19,
např. měření, diagnostika, ověřování, návrhy nových systémů, modelování, vývoj SW a HW nebo zařízení, optimalizace procesů nebo výrobků a služeb.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky, max. 3 nenavazující žádosti o podporu na IČ.
Míra podpory: 50 % nebo 85 %.
Výše podpory: 50 tis. Kč - 424 tis. Kč (míra podpory 85 %) v režimu de minimis,
425 tis. Kč - 999 tis. Kč (míra podpory 50 %).

 

Czech Rise Up: rychlé nasazení ne/medicínských řešení

MPO vyhlásilo 2.4.2020 program podpory rychlého zavedení nových medicínských i jiných řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru a zmírnit dopady dalšího šíření a následků krize. Proces hodnocení podaných žádostí má trvat max. 21 dní. Ukončení projektu je nutné do 30.9.2021.

Příjem žádostí: od 2.4.2020.
Alokace výzvy: 200 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: A: výroba ochranných a zdravotnických prostředků (nasazení nových řešení do praxe, navýšení kapacity stávajících řešení - materiál, mzdy),
B: využití stávajících technologií pro uvedení nových ne/medicínských řešení (finální dokončení a škálování nových řešení - rychlé nasazení existujících technologií na český trh),
C: vývoj nových ne/medicínských řešení (rychlé nasazení zcela nových řešení),
mzdy vč. odvodů (nezbytný rozsah vč. DPP a DPČ), materiál a energie, nezbytné služby, další náklady.
Vhodní žadatelé: podniky bez rozdílu velikosti včetně výzkumných organizací.
Míra podpory: A 50 %, B 70 %, C 90 % v režimu de minimis.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 5,2 mil. Kč.

 

Czech Rise Up 2.0: řešení následků krize a příprava na druhou vlnu

Chystaný program cílený na řešení ekonomických a společenských následků krize, případnou druhou vlnu pandemie a podporu strategických technologií. Alokace bude 300 mil. Kč. Získat bude možné dotaci ve výši 75 % nákladů na projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky. Termín vyhlášení zatím není znám.

 

The Country for the Future, Inovace do praxe, 2. soutěž: zavádění procesních a organizačních inovací

MPO vyhlásilo 2.4.2020 program se zaměření na zavádění výrobních postupů nebo organizačních (procesních - např. digitalizace procesů nebo výroby) změn souvisejících s překonáním epidemie koronaviru.

Příjem žádostí: od 3.4.2020 do 15.5.2020 23:59.
Alokace výzvy: 300 mil. Kč.
Aktivity: zavádění inovací napomáhajících boji epidemiemi (inovace postupů = nové výrobní technologie pro zavádění postupů nebo výrobků, organizační inovace = nové metody procesů nebo monitoringu vč. SW účetního, CRM, ERP),
v oboru zdravotnictví i ve všech odvětvích podnikání (snížení rizika šíření),
projekty zaměřené na digitalizaci, automatizaci a pružnou reakci na výjimečné situace.
Výdaje: mzdy vč. odvodů, nástroje a vybavení (odpisy), poradenské a podpůrné služby, smluvní výzkum a know-how, materiál a zásoby, režie.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky i bez historie, max. dva návrhy projektů na subjekt.
Míra podpory: 50 % (inovace postupů a organizační inovace),
až 100 % (další náklady v režimu de minimis.
Výše podpory: max. 25 mil. Kč.

 

TA ČR, ÉTA – 4. veřejná soutěž: řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž v programu ÉTA, která bude zaměřena na podporu výzkumu, vývoje a inovací, které přispějí ke zmírňování negativních dopadů pandemie a současně nabídnou využití nových příležitostí v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.

Zahájení fyzické realizace projektu bude možné od 1.7.2020 s max. délkou 24 měsíců.

Příjem žádostí: 30.4. – 15.6.2020.
Alokace výzvy: 100 mil. Kč.
Aktivity: podpora společenskovědního a humanitního výzkumu, vývoje a inovací se zaměřením na zmírňování dopadů a využívání příležitostí pandemie COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.
Výdaje: osobní náklady včetně stipendií, subdodávky, nepřímé náklady, ostatní přímé náklady.
Vhodní žadatelé: podniky, výzkumné organizace.
Míra podpory: 80 %.
Výše podpory: max. 4 mil. Kč.

 

Další nástroje pomoci

Zachraň práci! - iniciativa Hospodářské komory ČR, sdílení nevyužitých zaměstnanců mezi firmami.

Outplacement Úřadu práce ČR - dotační program pro pomoc osobám ohroženým výpovědí ze zaměstnání, cílem získat v co nejkratším časem novou práci prostřednictvím poradenství, školení neo rekvalifikace.

Hack the Crisis - hackaton platformy Spojujeme Česko, pomoc firmám na realizaci nápadu pomoci v době krize (mentoring, finační pomoc).