EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
05.08.2020

Nové finanční mechanismy EU

Evropská unie přichází hned s několika novými finančními mechanismy, jejichž prostřednictvím se do Česka v příštích letech dostanou finanční prostředky v objemu stovek mld. Kč. Fondy podpoří transformaci uhelných regionů, rekonstrukce energetických systémů, nízkouhlíkové technologie v průmyslu nebo reformy a investice po pandemii COVID-19.


Fond pro spravedlivou transformaci

Ambicí EU a její Zelené dohody je klimatická neutralita do roku 2050. Přechod EU na udržitelnou ekonomiku se vyžádá vysoké investice ve všech odvětvích, odhaduje se až 260 mld. EUR ročně.

Investice podpoří širší Mechanismus spravedlivé transformace. Ten sdruží tři pilíře:

  • grantový Fond pro spravedlivou transformaci jako nový fond kohezní politiky s alokací 7,5 mld. EUR (pro Česko 60 mld. Kč) a dalšími možnými zdroji,
  • privátní investice InvestEU o objemu 75 mld. EUR,
  • podporu veřejných investic půjčkami z Evropské investiční banky o objemu 11,5 mld. EUR.

Projekty budou zaměřeny zejména na transformaci uhelných regionů, v Česku je to Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Tematicky se projekty zaměří na podporu MSP, výzkum, vývoj a inovace, čisté energie, oběhové hospodářství, městskou mobilitu, obnovu lokalit nebo rekvalifikaci. V gesci MŽP vznikne samostatný operační program, zprostředkujícími subjekty budou MPO a MPSV.

Modernizační fond

Cílem Modernizačního fondu jsou energetické úspory a rekonstrukce energetických systémů. Fond bude financován z výnosu z dražeb emisních povolenek. Do roku 2030 má být v Česku k dispozici 120 mld. Kč.

Projekty se zaměří jak na výrobu elektřiny, tak na teplárenství a OZE – modernizace, snižování emisí, distribuce nebo nové zdroje (včetně FVE, MVE a VTE). Kromě toho fond podpoří úspory energie, čistou mobilitu, komunitní energetiku nebo veřejné osvětlení.

Inovační fond

Cílem Inovačního fondu je podpora velkých (min. 7,5 mil. EUR) inovativních projektů zaměřených na nízkouhlíkové technologie v průmyslu, dále na OZE, skladování energie, zachycování a ukládání nebo využívání uhlíku.

K dispozici bude 10 mld. EUR, první mld. EUR už v letošní výzvě, která byla vyhlášena v červenci.

Next Generation EU

Evropská komise také přichází s dočasným nástrojem na podporu ekonomik členských států po pandemii COVID-19. Nástroj bude k dispozici pro roky 2021 až 2023. Objem grantů dosáhne 390 mld. EUR, objem půjček pak 360 mld. EUR. Podoba nástroje byla dohodnuta v červenci na Evropské radě.

Hlavní částí je Nástroj pro obnovu a odolnost podporující národní reformní a investiční plány. Pro Česko bude k dispozici 177 mld. Kč grantů a 404 mld. Kč zvýhodněných půjček.

23.03.2020

MIMOŘÁDNÁ PODPORA FIREM ZASAŽENÝCH EPIDEMIÍ KORONAVIRU

Přinášíme přehled mimořádných podpor firmám zasažených současnou epidemií koronaviru a souvisejícími problémy. Firmy mohou čerpat podporu na náhrady mzdy při omezení svého provozu, na pořízení technologií nebo materiálu pro výrobu zdravotnických prostředků nebo zavedení rychlých řešení pro boj s epidemií. Aktualizováno: 1.9.2020.


MPSV Antivirus: kompenzace náhrad mezd

MPSV vyhlásilo program ochrany zaměstnanosti. Program kompenzuje prostřednictvím ÚP ČR postiženým firmám mzdové náklady formou příspěvku na vyplácenou náhradu mezd. 

Příjem žádostí: od 6.4.2020.
Alokace výzvy: cca 30 mld. Kč, k 24.8. vyčerpáno cca 17,3 mld. Kč (režim A, B).
Aktivity a výdaje: náhrada hrubé mzdy zaměstnance (včetně zdrav. a soc. pojištění hrazené zaměstnavatelem) za období od 12.3.2020 do 31.8.2020 (režim A, B),
odpuštění soc. pojištění zaměstnavatele s max. 50 zaměstnanci za období od 1.6.2020 do 31.8.2020 (režim C) - zachování 90 % prac. míst, pokles objemu mezd max. 10 %.
Vhodní žadatelé: podniky.
Míra a výše podpory: A (karanténa resp. omezení provozu): 80 % náhrady mzdy vč. odvodů (ve výši 60 % resp. 100 % prům. mzdy), max. 39 000,- Kč (březen až říjen 2020).
B (hosp. potíže zaměstnavatele - výpadek pracovníků, surovin či poptávky): 60 % náhrady mzdy vč. odvodů (ve výši 60-100 % prům. mzdy), max. 29 000,- Kč (březen až říjen 2020).
C: 24,8 % z hrubé mzdy (červen až srpen 2020).

 

ČMZRB COVID I: bezúročný úvěr pro podnikatele

Podpůrný nástroj k provoznímu financování firem, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Doba splatnosti je 2 roky s odkladem splátek 1 rok.

Příjem žádostí: od 16.3.2020, pozastaven k 20.3.2020, 8:00 (3 200 žádostí za cca 10 mld. Kč).
Alokace výzvy: 5 mld. Kč.
Aktivity a výdaje: drobný hmotný a nehmotný majetek,
financování zásob,
provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky.
Míra podpory: 90 % způsobilých výdajů.
Výše úvěru: 500 tis. Kč - 15 mil. Kč.

 

ČMZRB COVID II: záruky pro podnikatele 

Program MPO a ČMZRB poskytující podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank a příspěvky na úhradu úroků, doba ručení až 3 roky. Doba splatnosti úvěru je 2 roky s odkladem splátek 1 rok. Do programu zapojeny např. KB, ČSOB, Česká spořitelna, Raiffesseinbank, UniCredit Bank, Oberbank, Moneta Money Bank a Sberbank.

Příjem žádostí: 1. kolo (1,5 + 3,5 mld. Kč) od 2.4.2020 do 3.4.2020 23:59, podáno 5 900 žádostí o úvěry 19 mld. Kč,
Alokace výzvy: 5 mld. Kč = 6 tis. projektů s úvěry cca 20 mld. Kč.
Aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky a OSVČ mimo území hl. m. Prahy.
Míra podpory: ručení do výše 80 % komerčního úvěru,
až 1 mil. Kč (max 30 %) příspěvek na úhradu úroků (de minimis).
Výše úvěru: až 15 mil. Kč.

 

ČMZRB COVID III: záruky pro podnikatele 

Program MPO a ČMZRB poskytující podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank. V programu nabízí úvěry 20 komerčních bank. Záruka musí být sjednána do 31.12.2020, splatnost nejdříve 1.1.2021, ukončení programu 30.6.2024. 

Příjem žádostí: od 18.5.2020 do 31.12.2020 nebo do vyčerpání alokace.
Alokace výzvy: 150 mld. Kč = cca 150 tis. projektů s úvěry cca 500 mld. Kč, k 23.8. podáno 3,5 tis. žádostí o 21,8 mld. Kč.
Aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby, předfinancování pohledávek apod.).
Vhodní žadatelé: podniky do 500 zaměstnanců včetně území hl. m. Prahy.
Míra podpory: ručení do výše 90 % komerčního úvěru, resp. do výše 80 % u podniků nad 250 zaměstnanců..
Výše úvěru: až 50 mil. Kč, jistina max. 200 % ročních mzdových nákladů (superhrubá mzda) a max. 25 % ročního obratu (2019).

 

MPO COVID - Nájemné: podpora uzavřeným provozovnám

Příjem žádostí: od 26.6.2020 do 30.9.2020.
Alokace výzvy: 5 mld. Kč, k 17.8. 10,5 tis. žádostí o 1,5 md. Kč.
Aktivity a výdaje: finanční podpora pro provozovny v nájmu uzavřené v důsledku mimořádných opatření s rozložením nájemného:
pronajímatel povinně poskytne slevu 30 %,
nájemce uhradí 50 % (soukromý pronajímatel), resp. 80 % (veřejný pronajímatel).
Vhodní žadatelé: podniky a OSVČ.
Míra podpory: soukromý pronajímatel: 50 % nájemného před slevou (za období 1.4.-30.6.2020),
veřejný pronajímatel: 80 % nájemného před slevou (dtto).
Výše úvěru: max. 10 mil. Kč.

 

COVID - Ubytování: podpora ubytovacím zařízením

Ministerstvo pro místní rozvoj přispěje hotelům, motelům, penzionům, kempům a chatovým osadám  částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musely být provozovny na základě vládního usnesení uzavřené. Výzva s 3,3 mld. Kč by podle MMR měla být vyhlášena v září, program aktuálně schválen EK.

 

COVID Lázně: lázeňské vouchery

Evropská komise 11.8. notifikovala dotační program zaměřený na lázeňské vouchery - navýšení celkové částky na 1 mld. Kč = 250 tis. voucherů. Čerpání voucherů pokračuje, dosud uplatněno 30 tis. voucherů = 120 mil. Kč = 180 tis. nocí strávených v lázních.

 

COVID-KULTURA: podpora podnikatelů v kulturní sféře

Program na zmírnění negativních dopadů vládních opatření proti šíření koronaviru na podnikatele v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v ČR a přispění ke stabilizaci a oživení tohoto sektoru.

Příjem žádostí: od 18.8.2020 do 18.9.2020.
Alokace výzvy: 900 mil. Kč, k 22.8. 13 žádostí o 13,6 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: podpora na marně vynaložené výdaje (vzniklé mezi 1.10.2019 a 17.5.2020) na organizaci kutlurních akcí, které se měly konat od 10.3. do 31.8.2020 a byly přesunuty nebo zrušeny.
Vhodní žadatelé: podnikatelé v oblasti kultury.
Míra podpory: max. 50 %.
Výše podpory: max. 5 mil. Kč.

 

Brownfield fond OP PIK

MPO ve spolupráci s ČMZRB investiční, a.s., připravuje nový finanční nástroj pro malé a střední podniky na Ostravsku. Spuštění podpory se očekává v první polovině příštího roku. Z OP PIK bylo v rámci kapitoly integrovaných územních investic (ITI) Ostravska pro Fond fondů vyčleněno 497 250 000 Kč. 

 

EGAP COVID PLUS: záruky pro exportéry

Program poskytující exportérům záruky za úvěry ve výši 5 mil. Kč až 2 mld. Kč na provozní náklady, pracovní kapitál a inovace výroby. Podnik musí mít min. 250 zaměstnanců, podíl z exportu min. 20 % tržeb (2019), úvěr může být max. 25 % ročních tržeb (2019).

 

ČMZRB COVID Praha: záruky pro podnikatele v Praze

Obdobu COVID II pro podnikatele v Praze připravilo Hlavní město Praha a ČMZRB.

Příjem žádostí: od 21.4.2020 8:00 do 21.4.2020 8:09 (363 žádostí převážně z oboru služeb o úvěry za 1,8 mld. Kč).
Alokace výzvy: 600 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky a OSVČ na území hl. m. Prahy.
Míra podpory: ručení do výše 80 % komerčního úvěru,
až 1 mil. Kč (max 30 %) příspěvek na úhradu úroků (de minimis).
Výše úvěru: až 15 mil. Kč.

 

OP PIK, Technologie COVID-19: nákup strojů a zařízení pro zdravotnické prostředky

MPO vyhlásilo mimořádnou výzvu v programu Technologie na nákup strojů a zařízení pro výrobu zdravotnických prostředků. Hodnocení žádostí bude zjednodušené. Realizace projektu musí proběhnout do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí. Výzva umožňuje zjednodušený výběr dodavateů.

Příjem žádostí: od 4.5.2020 do 5.6.2020.
Alokace výzvy: 300 mil. Kč, možnost navýšení alokace.
Aktivity a výdaje: technologická zařízení a vybavení (včetně SW a rozšíření nebo úpravy stávajících linek) na výrobu stanovených zdravotnických a osobních ochranných prostředků pro zpomalení šíření epidemie nebo likvidaci infekčního odpadu,
seznam podporovaných výrobků,
způsobilost výdajů zpětně od 1.2.2020 (u výdajů nad 2 mil. Kč nutnost výběrového řízení)..
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky vč. OSVČ i bez historie, mimo úzení hl. m. Prahy.
Míra podpory: 50 %.
Výše podpory: 250 tis. Kč - 2 mil. Kč (žadatelé bez historie podnikání)
2 mil. Kč - 20 mil. Kč (žadatelé s více jak dvouletou historií podnikání).

 

IT technologie firmám

MPO připravuje program na podporu IT vybavení firem (práce z domova, vzdálená komunikace, IT systémy, telekomunikace, SW a HW, IT řešení včetně zabezpečení, připojení a služeb). Podrobnosti k programu očekáváme začátkem května.

 

Digitální transformace firem

MPO připravuje program na podporu zavádění moderních digitáílních a IT systémů ve firmách (robotizace, automatizace, umělá inteligence, Průmysl 4.0, snížení administrativní zátěže, řešení efektivnější organizace výroby a služeb). Podrobnosti k programu očekáváme začátkem května.

 

OP PIK, Inovační vouchery COVID-19: expertní služby pro boj s infekcí

MPO vyhlásilo mimořádnou výzvu v programu Inovační vouchery na podporu nákupu služeb od výzkumné sféry (výzkumné organizace nebo akreditované laboratoře).

Příjem žádostí: od 17.4.2020 do 31.12.2020.
Alokace výzvy: 50 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací pro boj s COVID-19,
např. měření, diagnostika, ověřování, návrhy nových systémů, modelování, vývoj SW a HW nebo zařízení, optimalizace procesů nebo výrobků a služeb.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky, max. 3 nenavazující žádosti o podporu na IČ.
Míra podpory: 50 % nebo 85 %.
Výše podpory: 50 tis. Kč - 424 tis. Kč (míra podpory 85 %) v režimu de minimis,
425 tis. Kč - 999 tis. Kč (míra podpory 50 %).

 

Czech Rise Up: rychlé nasazení ne/medicínských řešení

MPO vyhlásilo 2.4.2020 program podpory rychlého zavedení nových medicínských i jiných řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru a zmírnit dopady dalšího šíření a následků krize. Proces hodnocení podaných žádostí má trvat max. 21 dní. Ukončení projektu je nutné do 30.9.2021.

Příjem žádostí: od 2.4.2020.
Alokace výzvy: 200 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: A: výroba ochranných a zdravotnických prostředků (nasazení nových řešení do praxe, navýšení kapacity stávajících řešení - materiál, mzdy),
B: využití stávajících technologií pro uvedení nových ne/medicínských řešení (finální dokončení a škálování nových řešení - rychlé nasazení existujících technologií na český trh),
C: vývoj nových ne/medicínských řešení (rychlé nasazení zcela nových řešení),
mzdy vč. odvodů (nezbytný rozsah vč. DPP a DPČ), materiál a energie, nezbytné služby, další náklady.
Vhodní žadatelé: podniky bez rozdílu velikosti včetně výzkumných organizací.
Míra podpory: A 50 %, B 70 %, C 90 % v režimu de minimis.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 5,2 mil. Kč.

 

Czech Rise Up 2.0: řešení následků krize a příprava na druhou vlnu

Chystaný program cílený na řešení ekonomických a společenských následků krize, případnou druhou vlnu pandemie a podporu strategických technologií. Alokace bude 300 mil. Kč. Získat bude možné dotaci ve výši 75 % nákladů na projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky. Termín vyhlášení zatím není znám.

 

The Country for the Future, Inovace do praxe, 2. soutěž: zavádění procesních a organizačních inovací

MPO vyhlásilo 2.4.2020 program se zaměření na zavádění výrobních postupů nebo organizačních (procesních - např. digitalizace procesů nebo výroby) změn souvisejících s překonáním epidemie koronaviru.

Příjem žádostí: od 3.4.2020 do 15.5.2020 23:59.
Alokace výzvy: 300 mil. Kč.
Aktivity: zavádění inovací napomáhajících boji epidemiemi (inovace postupů = nové výrobní technologie pro zavádění postupů nebo výrobků, organizační inovace = nové metody procesů nebo monitoringu vč. SW účetního, CRM, ERP),
v oboru zdravotnictví i ve všech odvětvích podnikání (snížení rizika šíření),
projekty zaměřené na digitalizaci, automatizaci a pružnou reakci na výjimečné situace.
Výdaje: mzdy vč. odvodů, nástroje a vybavení (odpisy), poradenské a podpůrné služby, smluvní výzkum a know-how, materiál a zásoby, režie.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky i bez historie, max. dva návrhy projektů na subjekt.
Míra podpory: 50 % (inovace postupů a organizační inovace),
až 100 % (další náklady v režimu de minimis.
Výše podpory: max. 25 mil. Kč.

 

TA ČR, ÉTA – 4. veřejná soutěž: řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž v programu ÉTA, která bude zaměřena na podporu výzkumu, vývoje a inovací, které přispějí ke zmírňování negativních dopadů pandemie a současně nabídnou využití nových příležitostí v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.

Zahájení fyzické realizace projektu bude možné od 1.7.2020 s max. délkou 24 měsíců.

Příjem žádostí: 30.4. – 15.6.2020.
Alokace výzvy: 100 mil. Kč.
Aktivity: podpora společenskovědního a humanitního výzkumu, vývoje a inovací se zaměřením na zmírňování dopadů a využívání příležitostí pandemie COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.
Výdaje: osobní náklady včetně stipendií, subdodávky, nepřímé náklady, ostatní přímé náklady.
Vhodní žadatelé: podniky, výzkumné organizace.
Míra podpory: 80 %.
Výše podpory: max. 4 mil. Kč.

 

Další nástroje pomoci

Zachraň práci! - iniciativa Hospodářské komory ČR, sdílení nevyužitých zaměstnanců mezi firmami.

Outplacement Úřadu práce ČR - dotační program pro pomoc osobám ohroženým výpovědí ze zaměstnání, cílem získat v co nejkratším časem novou práci prostřednictvím poradenství, školení neo rekvalifikace.

Hack the Crisis - hackaton platformy Spojujeme Česko, pomoc firmám na realizaci nápadu pomoci v době krize (mentoring, finační pomoc).

12.03.2020

PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE VE FIRMÁCH

Jedním z cílů Evropské unie i České republiky je zvyšovat konkurenceschopnost firem, též prostřednictvím nových výrobků a služeb. Firmy tak mají možnost čerpat nemalé dotace na výzkum a vývoj. Nabídka dotačních programů je široká – a v jistých ohledech i obtížně přehledná.


Nejvýznamnějším zdrojem dotací na průmyslový výzkum a vývoj (VaV) zůstává Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V programovém období 2014–2020 nabízí zavedené dotační programy. Z programu Potenciál obdrží firmy podporu na pořízení či rozšíření své VaV infrastruktury – laboratoří, vývojových dílen nebo zkušebních center. Program Aplikace podporuje samotný výzkum a vývoj – mzdy zaměstnanců, služby nebo materiál.

Dokončení VaV aktivit a prověření tržního potenciálu umožňuje program Proof of Concept. Mikrodotace pro spolupráci firem s VaV institucemi poskytuje program Inovační vouchery. Zavedení vyvinutých výrobků nebo služeb do praxe dotuje program Inovace, a to prostřednictvím nákupu strojů, know-how nebo pořízením staveb.  U všech uvedených programů OP PIK letos jsou nebo ještě budou vyhlášeny výzvy.

Stále větší pozornost podnikatelů na sebe upínají programy Technologické agentury České republiky (TA ČR). Jarní výzva programu Trend bude mít shodné zaměření s programem Aplikace, výhodou však bude realizace projektu až 60 měsíců a zálohové vyplácení dotace na začátku každého kalendářního roku. Do 2. 4. 2020 byla prodloužena výzva Trend – Nováčci určená firmám, které dosud nečerpaly dotace na VaV. Na podzim se očekává program Théta podporující VaV v oblasti energetických technologií. Programy Kappa a Delta 2 pak podporují mezinárodní spolupráci.

Národní program Prostředí pro život poskytuje firmám nebo konsorciím dotace na VaV v oblastech ochrany životního prostředí (sucho, voda, ovzduší, odpady, příroda apod.). Podobně se pak program Doprava 2020+ zaměřuje na VaV v tématech přístupné a udržitelné dopravy, digitalizace apod. Výzvy v obou programech se očekávají už v dubnu.

Novým dotačním zdrojem je podprogram Inovace do praxe, součást národního programu The Country for the Future. V minulé výzvě bylo přes Vánoce podáno jen 16 projektů, také proto, že si s novým programem neuměli žadatelé poradit. Další výzva se očekává na podzim a bude podpořena informační kampaní. Dotace bude max. 50 % a 25 mil. Kč, a to i pro start-upy.

Zajímavé jsou také mezinárodní programy. Program SME Instrument podporuje ve dvou nezávislých fázích studie a následnou realizaci inovací s rizikovým potenciálem. Na vyspělé inovace pak přispívá program Fast Track to Innovation. Dotace na mezinárodní spolupráci firem a VaV organizací poskytuje program Inter-Eureka.

Ing. Dalibor Pituch

13.02.2020

Fondy EHP a Norska představují zajímavou příležitost (nejen) ve výzkumu, kultuře a životním prostředí

V únoru loňského roku bylo na slavnostní konferenci v Praze oficiálně zahájeno třetí programové období Fondů EHP a Norska v České republice. Donorské státy, kterými jsou Island, Norsko a Lichtenštejnsko, nabízejí celkem 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč) na podporu projektů zaměřených především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Pro žadatele je připraveno celkem 8 tematických programů a jeden program bilaterální spolupráce.


Program Výzkum KAPPA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s aplikační sférou. Aktuálně je vyhlášená 1. výzva/veřejná soutěž s termínem uzávěrky do 27. února. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.

Program Kultura podporuje revitalizaci českého kulturního dědictví a kulturní a kreativní aktivity. V oblasti kulturního dědictví lze žádat o granty na ochranu a obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví, včetně rozvoje a realizace strategií pro jeho dlouhodobé využití. Výzva byla vyhlášena v prosinci loňského roku a žádosti je možné podávat do 31. března. V oblasti současného umění je vyhlášená výzva na podporu kvalitní a původní umělecké tvorby a její prezentaci v rámci scénického umění, vizuálního umění a literatury. Další oblastí podpory je umělecká kritika a také oblast budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem.

Program Životní prostředí je zaměřen na projekty životního prostředí, zejména pak na zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech zahrnující i opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší a vod a změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám. Důraz bude kladen především na projekty přicházejícími s inovativními řešeními a pilotní projekty. Podpořeny budou také projekty zvyšující povědomí o dané oblasti a zaměřující se na budování kapacit. Většina výzev bude vyhlášena v průběhu 1. čtvrtletí tohoto roku.

Cílem programu Vzdělávání je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání. Výzvy byly již vyhlášeny, termíny uzávěrek jsou v únoru a březnu.

Program Vnitřní věci se zaměřuje na lepší prevenci a vyšetřování trestné činnosti. Program bude realizován prostřednictvím čtyř předem definovaných projektů a jednoho malého grantového schématu.

Cílem programu Zdraví je zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví. Program bude realizován prostřednictvím 3 předem definovaných projektů a projektů podpořených v rámci otevřených výzev a malého grantového schématu.

Program Lidská práva bude podporovat implementaci lidskoprávních standardů v České republice. Bude také přímo zaměřen na podporu ohrožených skupin s vysokým rizikem diskriminace a sociálního vyloučení, jako jsou například Romové.

Program Spravedlnost podpoří systémová opatření v oblastech penitenciární a post-penitenciární péče. Finanční prostředky programu budou rozděleny mezi tři předem definované projekty a projekty jedné otevřené výzvy s cílem snížit užívání drog mezi vězni, zvýšit jejich motivaci na změnu, podpořit reintegrační aktivity a zvýšit odbornou kvalifikaci odsouzených osob při výkonu trestu.

Mgr. Ladislav Kučera

05.02.2020

TŘI KROKY A TŘI MĚSÍCE K DOTACI NA ÚSPORY ENERGIÍ

Ještě tři měsíce – až do konce dubna – bude otevřena V. výzva programu Úspory energie. Ten nabízí dotace od 30 % pro velký až po 50 % pro malý podnik, a to na prakticky jakékoliv opatření, které povede ke snížení spotřeby energií v podnikatelské sféře. Výzva je otevřena od poloviny září a nabízí ještě 5,3 mld. Kč. Jak využít dotační příležitost? Jde to poměrně snadno ve třech základních krocích.


1. Energie v podniku

Vytvořte si přehled všech energií, které spotřebovává váš podnik. Hlavní jsou samozřejmě elektřina, zemní plyn a teplo, nezapomeňte ale ani na uhlí, topné oleje nebo biomasu. Pro základní orientaci je důležitý roční objem spotřeby a nákladů.

Promyslete, které spotřebiče jsou nejvýznamnější z pohledu spotřeby energií – může to být systém vytápění, stroje či jiné výrobní technologie nebo osvětlení. Zmapujte také existující dokumentaci ke strojům nebo stavbám, statistiky spotřeby energií a případně zpracované energetické audity.

2. Energeticky úsporná opatření

Váš podnik má v krátkodobém plánu nebo ve výhledu jistě řadu investic. Nejsou mezi nimi některé, které by mohly vést ke snížení spotřeby energií? Pokud ano, možná na ně budete moci také čerpat dotaci. Získali jsme podporu na nové servery, výrobní stroje nebo prostorovou optimalizaci výroby.

Program Úspory energií konkrétně podporuje opatření na zdrojích nebo rozvodech energie včetně chladu (např. nové hořáky, izolace rozvodů, nové transformátory, systémy regulace apod.), instalaci nových zdrojů včetně změny média nebo kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Oblíbená je výměna za LED osvětlení včetně rozvodů a regulace.

Mezi stavební opatření se řadí zateplení stěn a střech, výměna oken, vrat nebo světlíků a rekonstrukce vzduchotechniky, též včetně rekuperace. V podnicích s vyšší spotřebou energií bývá možnost využít odpadního tepla, například pro přípravu teplé vody nebo sušení. Dotaci je možné získat také na obnovitelné zdroje energie, např. solární termické a fotovoltaické panely, tepelná čerpadla nebo využití biomasy.

Velká spotřeba energií bývá spojena s výrobními stroji. Vývoj ve strojírenství také směřuje k vyšší energetické efektivitě, dotaci je tak možné v řadě případů získat i na obnovu technologií.

S výběrem vhodných opatření pro dotační projekt vám pomohou naši odborní konzultanti a energetičtí specialisté.

3. Žádost o podporu

Hlavní přílohou žádosti bude energetický posudek – odborný dokument posuzující opatření, jejich ekonomický i environmentální přínos. Zpracování posudku samozřejmě zajistíme. Dále zpracujeme podnikatelský záměr, další přílohy, žádost samotnou a zajistíme její podání.

V žádosti se zavážete k dosažení určité energetické úspory. Na realizaci projektu budete mít čas do března 2023. Během realizace může dojít ke změnám opatření, důležité je samozřejmě dosažení závazné úspory a dotační přijatelnost projektu.

Ing. Dalibor Pituch