EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
27.04.2020

Průzkum: Bariéry rozvoje výzkumných, vývojových, inovačních a vzdělávacích aktivit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se mílovými kroky blíží k závěru a je tedy nejvyšší čas vyjednat u Evropské komise nové podmínky podpory podnikání z fondů EU pro období 2021-2027.


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se mílovými kroky blíží k závěru a je tedy nejvyšší čas vyjednat u Evropské komise nové podmínky podpory podnikání z fondů EU pro období 2021-2027.

 I Vy můžete pomoci s prosazením témat, která patří aktuálně k nejpotřebnějším pro nastavení nového operačního programu pro podnikatele.

Řekněte nám prosím svůj názor a zapojte se do analýzy zaměřené na identifikaci bariér bránících realizaci výzkumných a inovačních projektů v podnicích. Výsledky průzkumu pomohou při výběru vhodné formy podpory (dotace, finanční nástroje apod.) pro nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

Průzkum je realizován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

Váš názor můžete sdělit prostřednictvím tohoto DOTAZNÍKU

 

Dotazník má 26 otázek, jeho vyplnění by nemělo trvat více než cca 15 min. Dotazník je anonymní. Nerelevantní otázky lze přeskočit.

Dotazník prosím vyplňte do 4. května 2020.

 

Předem děkujeme za Váš čas!

Tým Asociace pro evropské fondy

27.04.2020

Průzkum: Bariéry realizace rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se mílovými kroky blíží k závěru a je tedy nejvyšší čas vyjednat u Evropské komise nové podmínky podpory podnikání z fondů EU pro období 2021-2027.


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se mílovými kroky blíží k závěru a je tedy nejvyšší čas vyjednat u Evropské komise nové podmínky podpory podnikání z fondů EU pro období 2021-2027.

I Vy můžete pomoci s prosazením témat, která patří aktuálně k nejpotřebnějším pro nastavení nového operačního programu pro podnikatele.

Řekněte nám prosím svůj názor a zapojte se do analýzy zaměřené na identifikaci bariér bránících rozvoji podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP). Výsledky průzkumu pomohou při výběru vhodné formy podpory (dotace, finanční nástroje apod.) pro nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

Průzkum je realizován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

Váš názor můžete sdělit prostřednictvím tohoto DOTAZNÍKU

 

Dotazník má 33 otázek, jeho vyplnění by nemělo trvat více než cca 15 min. Dotazník je anonymní. Nerelevantní otázky lze přeskočit.

Dotazník prosím vyplňte do 4. května 2020.

 

Předem děkujeme za Váš čas!

Tým Asociace pro evropské fondy

27.04.2020

Průzkum: Bariéry realizace záměrů v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se mílovými kroky blíží k závěru a je tedy nejvyšší čas vyjednat u Evropské komise nové podmínky podpory podnikání z fondů EU pro období 2021-2027.


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se mílovými kroky blíží k závěru a je tedy nejvyšší čas vyjednat u Evropské komise nové podmínky podpory podnikání z fondů EU pro období 2021-2027.

I Vy můžete pomoci s prosazením témat, která patří aktuálně k nejpotřebnějším pro nastavení nového operačního programu pro podnikatele.

Řekněte nám prosím svůj názor a zapojte se do analýzy zaměřené na identifikaci bariér bránících realizaci podnikatelských záměrů v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Výsledky průzkumu pomohou při výběru vhodné formy podpory (dotace, finanční nástroje apod.) pro nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

Průzkum je realizován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

Váš názor můžete sdělit prostřednictvím tohoto DOTAZNÍKU

 

Dotazník má 24 otázek, jeho vyplnění by nemělo trvat více než cca 15 min. Dotazník je anonymní. Nerelevantní otázky lze přeskočit.

Dotazník prosím vyplňte do 4. května 2020.

 

Předem děkujeme za Váš čas!

Tým Asociace pro evropské fondy

12.03.2020

PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE VE FIRMÁCH

Jedním z cílů Evropské unie i České republiky je zvyšovat konkurenceschopnost firem, též prostřednictvím nových výrobků a služeb. Firmy tak mají možnost čerpat nemalé dotace na výzkum a vývoj. Nabídka dotačních programů je široká – a v jistých ohledech i obtížně přehledná.


Nejvýznamnějším zdrojem dotací na průmyslový výzkum a vývoj (VaV) zůstává Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V programovém období 2014–2020 nabízí zavedené dotační programy. Z programu Potenciál obdrží firmy podporu na pořízení či rozšíření své VaV infrastruktury – laboratoří, vývojových dílen nebo zkušebních center. Program Aplikace podporuje samotný výzkum a vývoj – mzdy zaměstnanců, služby nebo materiál.

Dokončení VaV aktivit a prověření tržního potenciálu umožňuje program Proof of Concept. Mikrodotace pro spolupráci firem s VaV institucemi poskytuje program Inovační vouchery. Zavedení vyvinutých výrobků nebo služeb do praxe dotuje program Inovace, a to prostřednictvím nákupu strojů, know-how nebo pořízením staveb.  U všech uvedených programů OP PIK letos jsou nebo ještě budou vyhlášeny výzvy.

Stále větší pozornost podnikatelů na sebe upínají programy Technologické agentury České republiky (TA ČR). Jarní výzva programu Trend bude mít shodné zaměření s programem Aplikace, výhodou však bude realizace projektu až 60 měsíců a zálohové vyplácení dotace na začátku každého kalendářního roku. Do 2. 4. 2020 byla prodloužena výzva Trend – Nováčci určená firmám, které dosud nečerpaly dotace na VaV. Na podzim se očekává program Théta podporující VaV v oblasti energetických technologií. Programy Kappa a Delta 2 pak podporují mezinárodní spolupráci.

Národní program Prostředí pro život poskytuje firmám nebo konsorciím dotace na VaV v oblastech ochrany životního prostředí (sucho, voda, ovzduší, odpady, příroda apod.). Podobně se pak program Doprava 2020+ zaměřuje na VaV v tématech přístupné a udržitelné dopravy, digitalizace apod. Výzvy v obou programech se očekávají už v dubnu.

Novým dotačním zdrojem je podprogram Inovace do praxe, součást národního programu The Country for the Future. V minulé výzvě bylo přes Vánoce podáno jen 16 projektů, také proto, že si s novým programem neuměli žadatelé poradit. Další výzva se očekává na podzim a bude podpořena informační kampaní. Dotace bude max. 50 % a 25 mil. Kč, a to i pro start-upy.

Zajímavé jsou také mezinárodní programy. Program SME Instrument podporuje ve dvou nezávislých fázích studie a následnou realizaci inovací s rizikovým potenciálem. Na vyspělé inovace pak přispívá program Fast Track to Innovation. Dotace na mezinárodní spolupráci firem a VaV organizací poskytuje program Inter-Eureka.

Ing. Dalibor Pituch

05.02.2020

TŘI KROKY A TŘI MĚSÍCE K DOTACI NA ÚSPORY ENERGIÍ

Ještě tři měsíce – až do konce dubna – bude otevřena V. výzva programu Úspory energie. Ten nabízí dotace od 30 % pro velký až po 50 % pro malý podnik, a to na prakticky jakékoliv opatření, které povede ke snížení spotřeby energií v podnikatelské sféře. Výzva je otevřena od poloviny září a nabízí ještě 5,3 mld. Kč. Jak využít dotační příležitost? Jde to poměrně snadno ve třech základních krocích.


1. Energie v podniku

Vytvořte si přehled všech energií, které spotřebovává váš podnik. Hlavní jsou samozřejmě elektřina, zemní plyn a teplo, nezapomeňte ale ani na uhlí, topné oleje nebo biomasu. Pro základní orientaci je důležitý roční objem spotřeby a nákladů.

Promyslete, které spotřebiče jsou nejvýznamnější z pohledu spotřeby energií – může to být systém vytápění, stroje či jiné výrobní technologie nebo osvětlení. Zmapujte také existující dokumentaci ke strojům nebo stavbám, statistiky spotřeby energií a případně zpracované energetické audity.

2. Energeticky úsporná opatření

Váš podnik má v krátkodobém plánu nebo ve výhledu jistě řadu investic. Nejsou mezi nimi některé, které by mohly vést ke snížení spotřeby energií? Pokud ano, možná na ně budete moci také čerpat dotaci. Získali jsme podporu na nové servery, výrobní stroje nebo prostorovou optimalizaci výroby.

Program Úspory energií konkrétně podporuje opatření na zdrojích nebo rozvodech energie včetně chladu (např. nové hořáky, izolace rozvodů, nové transformátory, systémy regulace apod.), instalaci nových zdrojů včetně změny média nebo kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Oblíbená je výměna za LED osvětlení včetně rozvodů a regulace.

Mezi stavební opatření se řadí zateplení stěn a střech, výměna oken, vrat nebo světlíků a rekonstrukce vzduchotechniky, též včetně rekuperace. V podnicích s vyšší spotřebou energií bývá možnost využít odpadního tepla, například pro přípravu teplé vody nebo sušení. Dotaci je možné získat také na obnovitelné zdroje energie, např. solární termické a fotovoltaické panely, tepelná čerpadla nebo využití biomasy.

Velká spotřeba energií bývá spojena s výrobními stroji. Vývoj ve strojírenství také směřuje k vyšší energetické efektivitě, dotaci je tak možné v řadě případů získat i na obnovu technologií.

S výběrem vhodných opatření pro dotační projekt vám pomohou naši odborní konzultanti a energetičtí specialisté.

3. Žádost o podporu

Hlavní přílohou žádosti bude energetický posudek – odborný dokument posuzující opatření, jejich ekonomický i environmentální přínos. Zpracování posudku samozřejmě zajistíme. Dále zpracujeme podnikatelský záměr, další přílohy, žádost samotnou a zajistíme její podání.

V žádosti se zavážete k dosažení určité energetické úspory. Na realizaci projektu budete mít čas do března 2023. Během realizace může dojít ke změnám opatření, důležité je samozřejmě dosažení závazné úspory a dotační přijatelnost projektu.

Ing. Dalibor Pituch